Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u utorak, 5. aprila 2016, u 17.00 h, predavanje na temu „Pravni okviri, praksa i postupanje zdravstvenih ustanova u primeni protokola sistema zdravstvene zaštite  za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.
Predavanje će održati Branka Čavić, načelnik Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove u Univerzitetskoj dečjoj klinici, master menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

 

Dobrodošli!