Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u utorak, 13.oktobra 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Najnovija sudska praksa iz oblasti medicinskog prava“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati Vesna Filipović, sudija i predsednica sudske prakse Prvog osnovnog suda u Beogradu i Dragana Marčetić sudija i zamenica predsednice sudske prakse Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao stručni sastanak i slušaoci zdravstvene struke (lekari, stomatolozi i
medicinske sestre i tehničari) dobijaju po 2 boda.