Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u ponedeljak, 28. septembra 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Surogat materinstvo: za i protiv“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul. Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati dr Hajrija Mujović-Zornić i dr Zorica Mršević, naučne savetnice Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu.