SUPRAM tokom 2015 i 2016 sprovodi projekat kontinuiranih besplatnih predavanja akreditovanih pred Zdravstvenim savetom Srbije, na temu „Zaštita prava pacijentata-aktiviranje stručnjaka i civilnog društva“. Predavanja će biti multidisciplinarna i držaće ih stručnjanci iz oblasti medicine, medicinskog prava i socijalne zaštite. Predviđene teme su:

  • Palijativno zbrinjavanje u svetu i u Srbiji,
  • Odgovornost zbog štete nanete pacijentima infekcijama u zdravstvenim ustanovama i lekarskim ordinacijama – pogled u praksu nemačkih sudova,
  • Uvođenje organizovanog skrininga u Srbiji i rad na implementaciji nacionalnih programa za prevenciju raka,
  • Najnovija sudska praksa iz oblasti medicinskog prava,
  • Estetska operacija i građanska odgovornost operatora-sa naročitim osvrtom na nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu,
  • Odgovornost zbog lekarske greške u obliku nečinjenja,
  • Trendovi u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti lica sa psihosocijalnim i intelektualnim poteškoćama,
  • Pitanja dokazivanja u sporovima zbog greške u medicini i sudsko-medicinsko veštačenje,
  • Medicinsko i zdravstveno pravo: aktuelna pitanja teorije i prakse,
  • Medicinsko-pravni aspekti dijagnostikovanja i lečenja retkih bolesti u Srbiji.