SUPRAM tokom 2015 i 2016 sprovodi projekat kontinuiranih besplatnih predavanja akreditovanih pred Zdravstvenim savetom Srbije, na temu...