Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM i Centar zapravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizuju u utorak, 17.novembra 2015, u 17.00 h, predavanje na temu „Trendovi u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti lica sa psiho-socijalnim i intelektualnim poteškoćama“, u velikoj sali Instituta društvenih nauka u ul.Kraljice Natalije 45, sprat I.

Predavanje će održati dr Miroslav Brkić, profesor Fakulteta političkih nauka i Milan M. Marković, istraživač Instituta društvenih nauka i generalni sekretar SUPRAM-a.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije kao stručni sastanak i slušaoci zdravstvene struke (lekari, stomatolozi i
medicinske sestre i tehničari) dobijaju po 2 boda.

Dobrodosli!