Generalni sekretar SUPRAM-a i istraživač Instituta društvenih nauka u Beogradu Milan M. Marković, autor je specijalne monografske publikacije posvećene osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji. Ova knjiga zasnovana je na nacionalnom Popisu održanom 2011. godine i po prvi put kreira i predstavlja podatke izvedene iz popisnih rezultata koji pokazuju položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji, mereći stepen „jednakosti mogućnosti“ OSI u kontekstu obrazovanja, ekonomske aktivnosti, osnovnih izvora sredstava za život, odnosa muškaraca i žena sa invaliditetom, odnosa između OSI u zajednici i OSI u ustanovama rezidencijalnog tipa, multiplifikovanog invaliditeta i drugih relevantnih dimenzija položaja ove marginalizovane manjinske grupe. Popis 2011. godine po prvi put je obuhvatio i pitanja vezana za poteškoće u funkcionisanju.

Publikaciju je izdao Republički zavod za statistiku pod pokroviteljstvom Evropske unije, recenzenti su prof. Dragan Vukmirović, prof. Mirjana Rašević i prof. Zorica Mršević.

Knjigu je moguće besplatno preuzeti na adresi: http://pod2.stat.gov.rs/OveraKorisnika/OK.aspx?jezik=sr-cir&knjigaId=56