U sedištu Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u subotu 26. aprila 2014. godine održano je predavanje na temu „Uvođenje organizovanog skrininga u Srbiji i rad na implementaciji nacionalnih programa za prevenciju raka. Predavanje su održale dr Snežana Žujković, specijalista ginekologije i akušerstva, šef odeljenja patologije trudnoće Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC Zemun, akreditovani supervizor za tumačenje Pap briseva u skriningu i nacionalni koordinator za grlić materice, projekta „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji“ i dr Verica Jovanović, šef Kancelarije za skrining raka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, master Menadžmenta u zdravstvu i specijalista socijalne medicine.

Dr Žujković je obratila pažnju na važnost uvodjenja organizovanog skrininga raka u Srbiji, s obzirom da je Srbija na 29 mestu po oboljevanju od raka i druga u Evropi po smrtnosti od raka posle Madjarske. Slovenija i Madjarska su 2003 krenule u organizovani skrining raka. U Srbiji se trenutno sprovodi oportuni skrining. Za organizovani skrining su potrebni za početak veći finansijski resursi, ali i umreženiji IT sistem, postojanje skrining registra, edukovani kadrovi, dobri dijagnostički kapaciteti, stalan dotok potrošnog materijala (testova), postojanje kontrole kvaliteta, postojanje strategije. Dobro organizovan skrining je onaj koji obuhvata preko 70% populacije. Skrining predstavlja preokret medicine u oblasti raka iz reaktivnog u preventivni pristup. Dr Žujković je istakla da su osnovni koraci u skriningu: odredjivanje ciljne populacije, sprovodjenje testa, ustanovljenje frekvencije skrininga, trijaža, tretman, praćenje, dobra pokrivenost, kontrola kvaliteta. Organizovani skrining grlića materice se sprovodi na 3 do 5 godina, dojke na 2 godine i debelog creva takođe na dve godine. Projekat „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji“ pripremio je tri klinička puta za tri vrste skrininga. Dr Žujković naglašava da je bilo više uspešnih projekata u oblasti skrininga u Srbiji. Jedan od njih je Braničevski projekat, koji je poslužio kao osnov za nacrt Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji. Ono što su uspesi u oblasti skrininga je da su doneti nacionalni vodiči u skriningu, osnovana je Kancelarija za skrining, projekat je obučio oko 1000 zdravstvenih profesionalaca iz ove oblasti, uvedena je kontrola kvaliteta kroz testiranje lekara.

Dr Verica Jovanović je istakla da je 2013 godine Uredbom od 16.avgusta (Službeni glasnik 73/2013) osnovana Kancelarija za skrining. Zaposleni u kancelariji su podrška kolegama koji na terenu zapravo sprovode organizovani skrining. Učesnici u skriningu su sve zdravstvene ustanove i privatna praksa. Osnovni nosioci organizovanog skrininga su domovi zdravlja kao „čuvari kapije“ i kao oni koji imaju najbolji popis pacijenata/gradjana. Bolnice rade dodatnu dijagnostiku i dodatne preglede (kontrolu kvaliteta). Dr Jovanović naglašava da je u sve tri vrste skrininga vrlo je bitan uzrast ljudi koji se pozivaju. Za skrining dojke se pozivaju žene izmedju 50 i 69 godine života. Skrining dojke se sastoji u mamografiji. Nosilac skrininga je ginekolog. Tumačenje rezultata je dvostruko-dva radiologa. Dr Jovanovic je izložila podatke s kraja 2013.godine, prema kojima je 12 opština učestvovali u skriningu dojke. Za 2014.godinu se planira da bude uključeno 26 domova zdravlja-skrining centara. U skriningu dojke su dobre rezultate dali mobilni mamografi, koji su dobijeni iz dve donacije (B92 i fondacija princeze Katarine). U 2013 je putem organizovanog skrininga ustanovljeno 150 karcinoma dojke. Kada se radi o grliću materice, dr Jovanović ističe da je Pap test standardni test. 2013.godine je 12 domova zdravlja učestvovalo u organizovanom skriningu grlića. 2014.godine se očekuje da to bude broj od 37 domova zdravlja od čega će 14 biti iz Beograda. Broj otkrivenih karcinoma je 40ak, ali se smatra da ih ima i više.Dr Jovanović je istakla da od celokupnog broja karcinoma, 15% čini karcinom debelog creva.  U 2013.godini je 19 domova zdravlja učestvovao u organizovanom skriningu debelog creva u Srbiji, dok se u 2014 očekuje da će ih učestvovati 31. Do kraja 2013. utvrdjeno je 40 karcinoma, a 127 adenoma. Ono što ovde jeste problem je kontinuirano sprovodjenje testiranja i poziv, odnosno ponuda gradjanima.

U diskusiju su se uključili lekari: predstavnici doma zdravlja Čukarica, Gradskog Instituta za javno zdravlje, ali i pravnici iz Udruženja SUPRAM, kao i sa Pravnog fakulteta Union u Beogradu, ekonomisti i drugi. Diskusija se vodila na temu rešavanja pitanja pristanka i odbijanja skrininga, informacionog sistema, pokrivenosti putem zdravstvenog osiguranja, odnosno obuhvata skriningom neosiguranih lica i slično.