Posted On 6 januara, 2013 / By / Posted in javne rasprave

Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Članovi SUPRAM-a su uzeli učešće u javnoj raspravi u vezi sa predloženom radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, u delu kojim se uređuje ograničenje poslovne sposobnosti i...

read more
Posted On 23 decembra, 2012 / By / Posted in Nekategorizovano

Sugestije na nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata

SUPRAM dostavio Ministarstvu zdravlja sugestije na nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata

read more
Posted On / By / Posted in Nekategorizovano @en

The round table „How to cure the system illnesses – Importance of adoption of the Law on the patients’ rights protection”

Dr Marta Sjenicic and dr Hajrija Mujovic-Zornic participated in the round table „How to cure the system illnesses – Importance of adoption of the Law on the patients’ rights protection”, in the Small...

read more
Posted On / By / Posted in Nekategorizovano @en

The comments to the draft of the Law on changes and amendments of the Law on nonlitigation proceedings.

SUPRAM submitted to the Ministry of Justice comments to the draft of the Law on changes and amendments of the Law on nonlitigation proceedings.

read more
Posted On / By / Posted in Nekategorizovano @en

The comments to the draft of the Law on the patients’ rights protection

SUPRAM submitted to the Ministry of Health comments to the draft of the Law on the patients’ rights protection

read more
Posted On 30 novembra, 2012 / By / Posted in javne rasprave

Javna rasprava o nacrtima Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama

Milan M. Marković učestvovao na javnoj raspravi o nacrtima Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama,

read more
Posted On 22 novembra, 2012 / By / Posted in Nekategorizovano

Okrugli sto „Kako lečiti boljke sistema – Važnost donošenja Zakona o zaštiti prava pacijenata“

Dr Marta Sjeničić i dr Hajrija Mujović-Zornić učestvovale na okruglom stolu „Kako lečiti boljke sistema – Važnost donošenja Zakona o zaštiti prava pacijenata”,  u Maloj sali Medija centra u Beogradu, Terazije 3,...

read more
Posted On 15 maja, 2012 / By / Posted in seminar

U Kotoru održan međunarodni seminar, uz koordinaciju suosnivača SUPRAM-a

U Kotoru je sredinom maja 2012. održan spe­cijalistički međunarodni seminar koji je za temu imao dinamiku odnosa lekar-pacijent i njihovih prava i dužnosti.Na trodnevnom seminaru održanom 11-13. maja 2012., u organizaciji uticajnog...

read more