ASSOCIATION OF LAWYERS FOR MEDICAL AND HEALTH LAW OF SERBIA – SUPRAM

Kraljice Natalije 45/I,

11000 Belgrade,

Serbia

Tel.: +381 11 361 3692

Fax: +381 11 361 6102

Konto: 205-0000000181154-20

Komercijalna banka AD. Beograd

E-Mail: udruzenjesupram@gmail.com