Povodom obeležavanja Dana retkih bolesti – 29. februara, SUPRAM sa partnerima, organizuje niz događaja:

 PREDAVANJE U SUPRAM-u: U ponedeljak 29.2. sa početkom u 17h u Sali instituta društvenih nauka dr Hajrija Mujović Zornić i dr Dragan Miljuš održaće predavanje na temu „Medicinsko-pravni aspekti dijagnostifikovanja i lečenja retkih bolesti u Srbiji“.  Ovo predavanje akreditovano je kod Zdravstvenog Saveta Srbije za članove Lekarske komore, Komore medicinskih sestara i tehničara i Komore stomatologa, i slušaoci dobijaju po dva poena.

KONFERENCIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU: U utorak 1.marta sa početkom u 11h u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta biće održana konferencija „Zajedno za obolele od retkih bolesti – pristup uslugama u Republici Srbiji i strateške promene“ koju zajednički organizuju SUPRAM, Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS i Institut za molekularnu genetiku i genetski inžinjering Univerziteta u Beogradu – IMGGI. Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta „Ravnopravnost u politikama i uslugama za osobe sa retkim bolestima“ koji finansijski pomažu Evropska Unije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE: U četvrtak 3.marta sa početkom u 9.30, u sali Kliničkog centra Srbije, biće održana kontinuirana edukacija-kurs prve kategorije „Retke bolesti u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji: pristup zdravstvenim uslugama i prava pacijenata“, akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije za članove svih zdravstvenih komora i slušaoci dobijaju po 6 poena. Edukacija se sprovodi u okviru projekta „Ravnopravnost u politikama i uslugama za osobe sa retkim bolestima“ koji finansijski pomažu Evropska Unije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

 

Dobrodošli!