Saopštenje Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-a):

Svake godine, 10. oktobar obeležava se kao Svetski dan mentalnog zdravlja. Inicijativu podizanja svesti o značaju zaštite mentalnog zdravlja pokrenula je Svetska federacija mentalnog zdravlja (WFMH). Ove godine, Svetski dan mentalnog zdravlja tematski je posvećen životu sa šizofrenijom, stanjem sa kojem živi više od 25 miliona ljudi, od kojih više od polovine ne dobija nikakav tretman niti podršku, a koje nosi posebno težak stepen društvene stigme za onog ko je ima.

U Srbiji, osobe sa problemima mentalnog zdravlja često su medju najmarginalizovanijim i najsegregisanijim grupama. Žrtve su diskriminacije, institucionalizacije i masovnog lišavanja poslovne sposobnosti, usled čega se ne smatraju punopravnim građanima i građankama i gube mnoga svoja osnovna prava. Pored toga, problemi mentalnog zdravlja i dalje izazivaju stid, nisu praćeni adekvatnim tretmanom i podrškom i zanemaruju se i u zdravstvenom i u sistemu socijalne zaštite.

Ove godine, 10. oktobar kao Svetski dan mentalnog zdravlja koristimo da bismo izrazili nadu da će Republika Srbija nastaviti rad na poboljšanju usluga mentalnog zdravlja, kao i njegove sveukupne zaštite, u skladu sa standardima ljudskih prava, uz isključivu primenu socijalnog, a ne medicinskog modela, u pristupu osobama sa poteškocama mentalnog zdravlja. Shodno tome, nadamo se i da će pravni okvir i sva sistemska planiranja pratiti tokove koji omogućuju da se osobama sa problemima mentalnog zdravlja vrate i obezbede sva prava, na jednakoj osnovi sa drugim građanima i građankama, te da se zaustavi i prevenira diskriminacija i dehumanizacija ove ranjive društvene grupe.
Najzad, nadamo se da će i državni organi i druge organizacije civilnog društva nastaviti da posvećuju deo svog rada podizanju svesti šire populacije u Republici Srbiji, radi uklanjanja stigme i predrasuda u vezi sa problemima mentalnog zdravlja.